Historické foto Knihovny UPM -- studovna  © UPM

Vznik knihovny je spojen se založením Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM).

Muzeum bylo otevřeno pro veřejnost v roce 1885 v nově dobudovaném Domě umělců, dnešní budově Rudolfina.
Záměrem založení muzea bylo zřídit instituci shromažďující výtvarně hodnotné předměty řemeslné výroby
a uměleckého průmyslu a jejich vystavováním působit na vkus veřejnosti.

Důležité poslání v tomto osvětovém záměru zaujímala i knihovna.
Historicke foto -- Knihovna UPM -- studovna  © UPMKdyž při svém založení získalo muzeum prostory v Domě umělců, byla již jedna místnost určena pro knihovnu.
Rovněž byl přijat jeden knihovník a v říjnu 1887 byla knihovna otevřena pro veřejnost.
Knihovna byla hojně navštěvována a rychle rozšiřovala své fondy.

V roce 1900 byla pro veřejnost otevřena budova Uměleckoprůmyslového musea podle návrhu Josefa Schulze.
Knihovna zde získala vlastní prostory, které byly v dalších letech rozšiřovány o sklady a zázemí pro pracovníky knihovny.
Od svého vzniku buduje kontinuálně své fondy v oboru výtvarného a užitého umění, architektury a designu.

V letech 2015–2017 byla budova musea celkově rekonstruována, renovací prošla i knihovna.
Díky zavedení klimatizace, výměně podlah, oken a dalších technických prvků odpovídá prostor studovny dnešním požadavkům uživatelů.
Restaurátoři věnovali ve studovně největší péči barokním skříním od Josefa Waltera z Tyrol, které byly celkově restaurovány.
Skříně zhotovené již v roce 1744 pro piaristickou kolej v Benešově svému účelu sloužily až do zrušení této klášterní školy.
V roce 1896 je muzeum odkoupilo.

Z původního mobiliáře z období kolem roku 1900 se ve studovně dochovaly stoly a židle vyrobené dle návrhu architekta Josefa Schulze, byly též repasovány.