Historické foto Knihovny UPM -- studovna  © UPM

Knihovna UPM se poprvé veřejnosti otevřela v úterý 4. října 1887

Vznik knihovny je spojen se založením Uměleckoprůmyslového musea v Praze – UPM.
Muzeum bylo pro veřejnost otevřeno v roce 1885 v Rudolfinu, v budově UPM pak v roce 1900.

Záměrem založení muzea bylo zřídit instituci shromažďující výtvarně hodnotné předměty řemeslné výroby a uměleckého průmyslu a jejich vystavováním působit na vkus veřejnosti.
Důležité poslání v osvětovém záměru muzea zaujímala i knihovna.
Když při svém založení získalo UPM prostory v Rudolfinu, začalo budovat fond knihovny a připravovat její otevření pro veřejnost.
Knihovna UPM se veřejnosti otevřela 4. října 1887, byla záhy hojně navštěvována a rychle rozšiřovala své fondy
v oboru výtvarného a užitého umění, architektury a designu.

Historicke foto citarrna Knihovna UPM orez

V roce 1900 byla pro veřejnost otevřena současná budova UPM postavená podle návrhu Josefa Schulze.
Prostor knihovny byl v dalších letech rozšiřován o sklady a zázemí pro pracovníky. Knihovna zde zahájila provoz 20. listopadu 1900.

S historií Knihovny UPM je spojeno několik významných osobností:
František A. Borovský, Karel Herain a František Xaver Jiřík – pozdější ředitelé muzea,
dále Zdeněk Wirth, Jaromír Pečírka, Oldřich Jakub Blažíček, Hana Volavková a další.

citarna 1985 Knihovna UPM orez

V letech 2015–2017 byla budova muzea celkově rekonstruována, renovací prošla i knihovna. 
Díky zavedení klimatizace, výměně podlah, oken a dalších technických prvků odpovídá prostor studovny dnešním požadavkům uživatelů.
Restaurátoři věnovali ve studovně největší péči barokním skříním od Josefa Waltera z Tyrol, které byly celkově restaurovány.
Skříně zhotovené již v roce 1744 pro piaristickou kolej v Benešově svému účelu sloužily až do zrušení této klášterní školy. Muzeum je odkoupilo pro zařízení knihovny v nové budově.

Z původního mobiliáře z období kolem roku 1900 se ve studovně dochovaly stoly a židle vyrobené dle návrhu architekta Josefa Schulze, byly též repasovány.