sluzby header

Knihovna UPM poskytuje informační a rešeršní služby a zpřístupňuje literaturu ze svých fondů všem zájemcům.
Návštěva studovny je možná bez jakékoli registrace. Registrace je nutná pro přístup k fondu uloženému mimo studovnu a využití dalších služeb.  


Výpůjčka

Tituly ve studovně jsou k dispozici všem návštěvníkům knihovny.
Publikace ze skladu si mohou registrovaní čtenáři Knihovny UPM objednat k prezenčnímu studiu ve studovně.
Vzácné knižní materiály jsou z běžného půjčování vyřazeny, možnosti jejich užití se řídí knihovním řádem.
Mimo prostory studovny je výpůjčka možná v odůvodněných případech pro pracovníky muzea.
Externí badatelé mohou o absenční výpůjčku požádat vedení knihovny. Tyto žádosti jsou posuzovány individuálně s přihlédnutím k záměru badatele a stavu dokumentu.


Meziknihovní výpůjční služba – MVS

Knihovny mohou požádat o zapůjčení titulů z knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
Knihovna poskytuje tuto službu s přihlédnutím k fyzickému stavu publikace.
Nepůjčují se časopisy, výstavní a aukční katalogy, vzácné a drahé knihy.
V odůvodněných případech knihovna zprostředkovává svým čtenářům výpůjčky dokumentů z jiných knihoven v České republice.
Knihovna účtuje úhradu nákladů (poštovné), které jí vzniknou v souvislosti se zajištěním služeb MVS.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kopie

Kopie či jiné rozmnoženiny z dokumentů knihovny mohou uživatelé zhotovovat jen pro svou osobní potřebu. Jakékoli další užití se řídí ustanoveními autorského zákona.
Pracovnice knihovny jsou oprávněny určit, které materiály mohou být z kopírování či jiného rozmnožování trvale vyloučeny, zejména z důvodu rizika poškození, jde-li o vzácné tisky či je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.


Užití Knihovny UPM, jejích fondů a služeb se řídí knihovním řádem, respektuje platné zákony a nařízení.


ceník služeb)


Knihovna UPM je v projektu Ptejte se knihovny)