Knihovna UPM beseda M.Vinglerova 1

Markéta Vinglerová představuje zajímavé knihy o textilu. Foto Eva Vondálová – UPM, 18. 5. 2019.

Sobota 18. května 2019


O textilním výtvarnictví s Markétou Vinglerovou

beseda s kurátorkou UPM

Markéta Vinglerová představila textilní výtvarnictví prostřednictvím knih z fondu Knihovny UPM.
Seznam s odkazy do katalogu si můžete prohlédnout a stáhnout)

Textilní výtvarnictví zaznamenalo v mezinárodním měřítku během 20. století řadu změn. A to nejen v oblasti technologií. Oproti původně spíše dekorativnímu a užitnému charakteru získal od šedesátých let na významu umělecký rozměr. Po delší době nezájmu je nový pohled na textil patrný zejména v tvorbě nejmladší generace umělců, kteří mají zázemí více ve volném umění než v oborech spjatých s textilem.

Mgr. Markéta Vinglerová je od roku 2016 kurátorkou sbírky textilu UPM)
Zabývá se výzkumem textilu a jeho pozicí v kontextu současného umění.
Absolvovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze a studovala v Ateliéru textilní tvorby na UMPRUM, kde poté působila jako odborná asistentka.
Kurátorsky spolupracovala na řadě výstavních projektů, např. 8smička v Humpolci – https://8smicka.com).
Je spoluautorkou publikace Pocta suknu), která se stala Nejkrásnější českou knihou roku 2018) v kategorii katalog.
V současnosti připravuje na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM dizertaci na téma vztahující se k historii tamní výuky textilu.