Fond Knihovny UPM © UPM, foto Kocourek

katalog knihovny UPM – Portaro)

V současné době čítá fond přes 190 000 svazků,
zahrnuje monografie, časopisy, výstavní a aukční katalogy

Více než polovina fondu je zpracována v elektronickém katalogu Portaro.
Monografie a přírůstky po roce 2000 jsou zpracovány kompletně.
Postupně jsou katalogizovány výstavní katalogy a další druhy dokumentů vydané před rokem 2000.
V katalogu lze vedle samostatných dokumentů nalézt také články na daná oborová témata.
Tituly, které zatím nelze najít v elektronickém katalogu, je možno dohledat v lístkových katalozích přímo v knihovně, a to podle jména autora, názvu titulu či předmětového zařazení.

Přístup do katalogu Knihovny UPM — http://katalog.upm.cz)

Zakoupení aktuální verze programu Portaro a Verbis byla financována z programu VISK MK ČR.
Z těchto grantových prostředků je také financována retrokatalogizace dosud nezpracované části fondu.ART Oborová brána Umění a architektura)

Katalog 11 umělecko-vědních knihoven, výstavy, akce a knižní novinky
Brána ART umožňuje souběžně prohledávat katalogy 11 knihoven působících v oblasti volného a užitého umění, architektury a designu.
Další cennou funkcí jsou například informace o knižních novinkách a akcích v oboru.
Knihovna UPM patří ke spolupracujícím institucím.
Přístup do brány ART — http://artlib.eu)


Další oborové knihovny


Souborný katalog ČR)

Data Knihovny UPM jsou také obsažena v Souborném katalogu ČR.
Přístup do Souborného katalogu – www.caslin.cz)Fond Knihovny UPM je budován kontinuálně od jejího vzniku v roce 1885

Fond obsahuje historicky významné publikace vydané na českém území, území Rakouska Uherska a výběrové tituly světové produkce.
V daných oblastech je fond nepřetržitě aktualizován a informuje o současných trendech v jednotlivých oborech v mezinárodním kontextu.
Jedná se zejména o obory umělecké řemeslo, umělecký průmysl, design, móda a textil, fotografie, architektura, výtvarné umění, dále také obory památková péče, teorie a kritika umění.
Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků je výrazně zastoupena němčina, angličtina a francouzština.


Přírůstky do fondu Knihovny UPM v roce 2018


Newsletter knihovny UPM