Fond Knihovny UPM 1

Fond knihovny se zaměřuje na volné a užité umění, umělecký průmysl, design, módu, fotografii, architekturu, památkovou péči a související obory.

Fond je budován od roku 1885 a obsahuje významné publikace vydané na českém území, území Rakouska Uherska a výběrové tituly zahraniční produkce. Je kontinuálně aktualizován a informuje o současných odborných trendech v mezinárodním kontextu. Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků je výrazně zastoupena němčina, angličtina a francouzština.


Většina fondu je zpracována v elektronickém katalogu Knihovny UPM)

V katalogu lze vedle samostatných dokumentů nalézt také články na daná oborová témata.
Dosud v katalogu není zpracována část periodik, výstavních a aukčních katalogů) Záznamy o těchto dokumentech jsou doplňovány postupně.
Tituly, které nelze najít v elektronickém katalogu, je možno dohledat v lístkových katalozích přímo ve studovně, a to podle jména autora, názvu titulu či předmětového zařazení.

Aktuální verze programu Portaro a Verbis a retrokatalogizace dosud nezpracované části fondu byla financována z programu VISK Ministerstva kultury)


Digitální knihovna UPM – Kramerius)

Mimo budovu UPM jsou plné texty dokumentů dostupné pouze u titulů, které již nejsou autorskoprávně chráněny.
Na počítači v budově UPM jsou dostupné všechny dokumenty včetně chráněných. Tyto dokumenty lze v UPM pouze tisknout, nikoli stahovat, ukládat, přeposílat.

návod pro uživatele)

přehled dokumentů v Krameriu UPM)

 název dokumentu  signatura
 Architekt SIA)  IaB 368
      — Věstník SIA)
 Architektonický obzor)
 Časopis československých architektů)
 Časopis československých inženýrův a architektův)

 Zprávy ČSN)

 Pestrý týden)  IaB 1320
 Stavba)  IaC 1700
 Stavitel)  IaC 1661
 Stavitelské listy)  IaB 1089
 Styl)  IaC 1100

nové přírůstky do fondu Knihovny UPM)
Přehledný seznam nových monografií ke stažení a každoměsíční zpravodaj naleznete v záložce "Aktuality" na hlavní liště tohoto webu.


Artlib.eu — http://artlib.eu)

Katalog umělecko-vědních knihoven, výstavy, akce a knižní novinky
Webový portál Artlib.eu umožňuje souběžně prohledávat katalogy jedenácti knihoven zaměřených na volné a užité umění, architekturu, design. Zároveň přináší informace o knižních novinkách a akcích v oboru.

Knihovna UPM patří ke spolupracujícím institucím.

Další oborové knihovny


Souborný katalog ČR — caslin.cz)

Data Knihovny UPM jsou také v Souborném katalogu ČR.