Fond Knihovny UPM © UPM, foto Kocourek

Fond čítá přes 190 000 svazků a obsahuje monografie, časopisy, výstavní a aukční katalogy
Fond Knihovny UPM je budován kontinuálně od jejího vzniku v roce 1885 a obsahuje významné publikace vydané na českém území, území Rakouska Uherska a výběrové tituly světové produkce.
Fond je nepřetržitě aktualizován a informuje o současných trendech v jednotlivých oborech v mezinárodním kontextu.
Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků je výrazně zastoupena němčina, angličtina a francouzština.
Fond je zaměřen na umělecké řemeslo, umělecký průmysl, design, móda a textil, fotografie, architektura, výtvarné umění, památková péče, teorie, dějiny a kritika umění apod.

Více než polovina fondu je zpracována v elektronickém katalogu Knihovny UPM)

Monografie a přírůstky po roce 2000 jsou zpracovány kompletně.
Postupně jsou katalogizovány výstavní katalogy a další druhy dokumentů vydané před rokem 2000.
V katalogu lze vedle samostatných dokumentů nalézt také články na daná oborová témata.
Tituly, které zatím nelze najít v elektronickém katalogu, je možno dohledat v lístkových katalozích přímo ve studovně,
a to podle jména autora, názvu titulu či předmětového zařazení.

Aktuální verze programu Portaro a Verbis a retrokatalogizace dosud nezpracované části fondu byla financována z programu VISK Ministerstva kultury)


nové přírůstky do fondu Knihovny UPM)ART Oborová brána Umění a architektura)

Katalog 11 umělecko-vědních knihoven, výstavy, akce a knižní novinky
Brána ART umožňuje souběžně prohledávat katalogy 11 knihoven působících v oblasti volného a užitého umění, architektury a designu.
Další cennou funkcí jsou například informace o knižních novinkách a akcích v oboru.
Knihovna UPM patří ke spolupracujícím institucím.
Přístup do brány ART — http://artlib.eu)


Souborný katalog ČR)

Data Knihovny UPM jsou také obsažena v Souborném katalogu ČR.
Přístup do Souborného katalogu — www.caslin.cz)Další oborové knihovny