Fond Knihovny UPM © UPM, foto Kocourek

Fond knihovny se zaměřuje na volné a užité umění, umělecký průmysl, design, módu, fotografii, architekturu, památkovou péči a související obory.

Fond je budován od roku 1885 a obsahuje významné publikace vydané na českém území, území Rakouska Uherska a výběrové tituly zahraniční produkce. Je kontinuálně aktualizován a informuje o současných odborných trendech v mezinárodním kontextu. Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků je výrazně zastoupena němčina, angličtina a francouzština.


Většina fondu je zpracována v elektronickém katalogu Knihovny UPM)

V katalogu lze vedle samostatných dokumentů nalézt také články na daná oborová témata.
Dosud v katalogu není zpracována část periodik, výstavních a aukčních katalogů. Záznamy o těchto dokumentech jsou doplňovány postupně.
Tituly, které nelze najít v elektronickém katalogu, je možno dohledat v lístkových katalozích přímo ve studovně, a to podle jména autora, názvu titulu či předmětového zařazení.

Aktuální verze programu Portaro a Verbis a retrokatalogizace dosud nezpracované části fondu byla financována z programu VISK Ministerstva kultury)


nové přírůstky do fondu Knihovny UPM)
Přehledný seznam nových monografií ke stažení a každoměsíční zpravodaj naleznete v záložce "Aktuality" na hlavní liště tohoto webu.


Artlib.eu — http://artlib.eu)

Katalog umělecko-vědních knihoven, výstavy, akce a knižní novinky
Webový portál Artlib.eu umožňuje souběžně prohledávat katalogy jedenácti knihoven zaměřených na volné a užité umění, architekturu, design. Zároveň přináší informace o knižních novinkách a akcích v oboru.
Knihovna UPM patří ke spolupracujícím institucím.

Další oborové knihovny


Souborný katalog ČR — caslin.cz)

Data Knihovny UPM jsou také v Souborném katalogu ČR.