Fond Knihovny UPM © UPM, foto Kocourek

 Fond je zaměřen na umění a řemesla, design, módu, fotografii, architekturu, památkovou péči apod. Je budován kontinuálně od roku 1885.

Fond obsahuje významné publikace vydané na českém území, území Rakouska Uherska a výběrové tituly světové produkce. Je nepřetržitě aktualizován a informuje o současných trendech v jednotlivých oborech v mezinárodním kontextu. Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků je výrazně zastoupena němčina, angličtina a francouzština.


Více než polovina fondu je zpracována v elektronickém katalogu Knihovny UPM)

Monografie a přírůstky po roce 2000 jsou zpracovány kompletně.
Postupně jsou katalogizovány výstavní katalogy a další druhy dokumentů vydané před rokem 2000.
V katalogu lze vedle samostatných dokumentů nalézt také články na daná oborová témata.
Tituly, které zatím nelze najít v elektronickém katalogu, je možno dohledat v lístkových katalozích přímo ve studovně,
a to podle jména autora, názvu titulu či předmětového zařazení.

Aktuální verze programu Portaro a Verbis a retrokatalogizace dosud nezpracované části fondu byla financována z programu VISK Ministerstva kultury)


nové přírůstky do fondu Knihovny UPM)
Přehledný seznam nových monografií ke stažení a každoměsíční zpravodaj naleznete v záložce "Aktuality" na hlavní liště tohoto webu.


Artlib.eu — http://artlib.eu)

Katalog 11 umělecko-vědních knihoven, výstavy, akce a knižní novinky
Webový portál Artlib.eu umožňuje souběžně prohledávat katalogy 11 knihoven zaměřených na volné a užité umění, architekturu, design. Zároveň přináší informace o knižních novinkách a akcích v oboru.
Knihovna UPM patří ke spolupracujícím institucím.


Souborný katalog ČR — caslin.cz)

Data Knihovny UPM jsou také v Souborném katalogu ČR.


Další oborové knihovny