Knihovna UPM studovna © UPM, foto Kocourek

Knihovna UPM je největší českou veřejnou odbornou knihovnou specializovanou na volné a užité umění, architekturu a design.
Fondy knihovny jsou budovány od roku 1885, pro veřejnost je otevřena od roku 1887.
Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje příslušnou českou a zahraniční literaturu.
Knihovní fond čítá přes 190 000 svazků a zahrnuje monografie, časopisy, výstavní a aukční katalogy.

více o knihovně)


katalog Knihovny UPM)


Otevírací doba
úterý–pátek 11–19 hodin*

sobota 11–15 hodin
*po 18 hodině vstup pouze z ulice 17. listopadu

Mimořádně zavřeno:
28.–29. září (pátek–sobota)
17. listopadu 2018 (sobota)
12. prosince 2018 – 2. ledna 2019


Logo knihovna UPM

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
ulice 17. listopadu 2
110 00  Praha 1 – Staré Město

kontakt) 


Číslo registrace Ministerstva kultury ČR — 3508/2003
Knihovna UPM je členem knihovnické komise AMG)