Knihovna UPM studovna 2018 foto web 2MP

Knihovna UPM je největší českou veřejnou odbornou knihovnou specializovanou na volné a užité umění, architekturu a design.
Fondy knihovny jsou budovány od roku 1885, pro veřejnost je otevřena od roku 1887. Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje příslušnou českou a zahraniční literaturu. Knihovní fond čítá přes 190 000 svazků a zahrnuje monografie, časopisy, výstavní a aukční katalogy.

Knihovna UMP foto 2018 vymalba pruh uvod

Tituly ve studovně jsou k dispozici všem návštěvníkům knihovny.
Publikace ze skladu si mohou registrovaní čtenáři objednat k prezenčnímu studiu.
Další podmínky užívání knihovny v knihovním řádu.

Knihovna UMP foto 2018 hodiny web

Otevírací doba

  • Od 25. června do 10. září
    úterý a středa 11–17 hodin
  • Od 11. září
    úterý–pátek 11–19 hodin
    sobota 11–15 hodin
    po 18 hodině vstup pouze hlavním vchodem

Knihovna UMP foto 2018 fondy web

Katalog knihovny UPM

ART Oborová brána Umění a architektura
Katalog 11 umělecko-vědních knihoven, výstavy, akce a knižní novinky.

Knižní novinky v červnu 2018

Přihlášení do newsletteru Knihovny UPM.

Logo knihovna UPM

Uměleckoprůmyslové museum
ulice 17. listopadu 2
110 00  Praha 1 – Staré Město

Knihovna UMP foto 2018 12

Číslo registrace Ministerstva kultury ČR — 3508/2003

Knihovna je členem knihovnické komise AMG.