High-quality examination questions

70-494 1Z0-434 CAS-002 500-260 700-039 74-678 1Z0-599 010-151 400-201 70-341 70-385 300-080 70-483 1Z0-808 M270-740 210-060 CBAP 101 exam 70-534 642-996 exam 70-981 102-400 70-697 350-018 1Z0-821 400-051 70-243 CISA 300-085 200-105 300-208 70-411 70-480 NS0-157 CCA-500 648-244 Exam MB5-705 300-209 70-465 400-101 Exam 642-980 Exam 300-206 Exam NSE7 CQA 200-601 700-037 642-887 300-320 210-451 EX300 70-469 300-70 70-346 OG0-093 100-105 EX200 600-199 1K0-001 200-310 210-065 70-486 101-01 642-732 RCDD IIA-CGAP LX0-104 M70-201 400-351 MB6-703 NSE4 DEV-401 Exam VCS-273 HP0-S41 GCIH 70-466 Exam

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Oborová brána ART
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Časopisy
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Adresář
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Fotogalerie

hledej
Katalog VUK

Oborová brána Umění a architektura (ART)

Oborová brána ART umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze atd.) z oblasti umění a architektury a řady příbuzných oborů.

K vyhledávání ve zdrojích připojených do brány slouží Vyhledávač ART, vstup do vyhledávače: http://art.jib.cz/vyhledavac. V něm vyhledáváte přímým zadáním dotazu a sami si můžete vybírat zdroje, které chcete prohledávat. Ve Snadném hledání jsou připraveny rovněž předvybrané sady zdrojů. Významnou sadou je Katalog VUK - paralelní prohledávání katalogů knihoven, které jsou členy Virtuální umělecké knihovny.

Další cennou funkcí jsou například pravidelně aktualizované seznamy výstav a dalších akcí, popř. knižních novinek.

Virtuální umělecká knihovna

Více o Virtuální umělecké knihovně: http://art.jib.cz/o-projektu/co-je-brana-art
Co jsme?
Virtuální společenství knihoven, jejichž společným cílem je
virtuálně sjednotit informace o fondech zúčastněných knihoven
umožnit návštěvníkům VUK vyhledávat v on-line katalozích zúčastněných knihoven současně
vytvořit jednotné zastřešující prostředí pro uživatele z oblasti architektury, volného a užitého umění
 
Kdo jsme?
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze - www
Knihovna Národní galerie v Praze - www
Knihovna Moravské galerie v Brně - www
Knihovna Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze - www
Knihovna Muzea umění Olomouc - www
Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě - www
Knihovna Akademie výtvarných umění v Praze - www
Knihovna Národního technického muzea v Praze - www
          Knihovna Západočeského muzea v Plzni - www
 
Co nabízíme?
Katalog VUK – je veřejně přístupný elektronický katalog v rámci oborové brány Umění a architektura (ART), který obsahuje záznamy odborných dokumentů, zaměřených na výtvarné a užité umění, uchovávaných ve fondech zúčastněných knihoven
Seznamy elektronických časopisů – přehled českých i zahraničních odborných časopisů, které jsou v jednotlivých knihovnách k dispozici
Akce - neustále aktualizovaný seznam výstav, přednášek či dalších zajímavých akcí z oblasti výtvarného a užitého umění
Fotogalerie - fotografický náhled do institucí, jejichž knihovny jsou členy Virtuální umělecké knihovny
Další zdroje - v tomto oddíle jsou vybrány odkazy na české i zahraniční informační zdroje, které sice nelze prohledávat systémem MetaLib, ale o kterých se domníváme, že by mohly být pro návštěvníky oborové brány ART užitečné
MVS - meziknihovní výpůjční službu poskytují knihovny sdružené ve VUK za podmínek stanovených knihovními řády jednotlivých knihoven
rešerše - na vyžádání Vám pracovníci všech knihoven VUK zpracují rešerše na Vámi požadované téma. Pravidla pro tvorbu rešerší a jejich ceny se řídí knihovními řády jednotlivých knihoven VUK
 
Co umíme?
pracovat s informacemi tištěnými i elektronickými
převádět tištěné katalogy našich knihoven do elektronické podoby
orientovat se v katalozích knihoven a zahraničních databázích
vyhledávat literaturu na Vámi požadované téma
 
Co plánujeme?
chceme postupně rozšiřovat nabídku našich služeb i zdrojů připojených do oborové brány ART
chceme postupně rozšiřovat počet knihoven, které se zapojí do VUK