High-quality examination questions

70-494 1Z0-434 CAS-002 500-260 700-039 74-678 1Z0-599 010-151 400-201 70-341 70-385 300-080 70-483 1Z0-808 M270-740 210-060 CBAP 101 exam 70-534 642-996 exam 70-981 102-400 70-697 350-018 1Z0-821 400-051 70-243 CISA 300-085 200-105 300-208 70-411 70-480 NS0-157 CCA-500 648-244 Exam MB5-705 300-209 70-465 400-101 Exam 642-980 Exam 300-206 Exam NSE7 CQA 200-601 700-037 642-887 300-320 210-451 EX300 70-469 300-70 70-346 OG0-093 100-105 EX200 600-199 1K0-001 200-310 210-065 70-486 101-01 642-732 RCDD IIA-CGAP LX0-104 M70-201 400-351 MB6-703 NSE4 DEV-401 Exam VCS-273 HP0-S41 GCIH 70-466 Exam

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Katalog VPK

Virtuální polytechnická knihovna

Vstup do Souborného katalogu VPK: http://sc.vpk.cz/cgi-bin/vpk/cat/find
Více informací o Virtuální polytechnické knihovně: http://www.vpk.cz
 
Knihovna UPM se zapojila do projektu, ve kterém je zapojeno již 41 knihoven. Máte-li zájem objednávat si a získávat články z časopisů a sborníků z Knihovny UPM prostřednictvím internetu (bez nutnosti navštívit knihovnu), přihlašte se do Virtuální polytechnické knihovny.
 
Co je VPK - Virtuální polytechnická knihovna
VPK je kooperační systém knihoven, které se rozhodly společně poskytovat služby typu document delivery uživatelům prostřednictvím www. Pro tento účel vybudovaly Souborný katalog VPK, na němž je postavena základní nabídka těchto služeb.
 
Co je Souborný katalog VPK
Souborný katalog VPK je veřejně přístupný automatizovaný katalog, který obsahuje záznamy odborných článků tématicky zaměřených nejen na techniku a související přírodní a společenské vědy, uchovávaných ve fondech knihoven - účastníků VPK.
 
Typy služeb
přímé reprografické (kopírovací i doručené elektronickou cestou)
zprostředkované přes SK VPK
vázané na podmínku, že objednávka obsahuje určení účastnické knihovny VPK vlastnící dokument, z něhož mají být pořízeny kopie
přístup k elektronickým informačním zdrojům v rámci multilicencí

Přístup uživatele do VPK je umožněn prostřednictvím uživatelských kont. Státní technická knihovna jako Servisní centrum VPK zajišťuje provoz technologií VPK, vedení adresářů - uživatelských kont včetně uzavírání smluv s uživateli VPK.

Co jsou uživatelská konta
Uživatelská konta jsou webové stránky zřízené pro jednotlivé uživatele; umožňují uživatelům komunikovat s knihovnou, objednávat i přijímat služby a hradit poplatky za služby z finančních prostředků vložených jako předplatné na služby.