High-quality examination questions

70-494 1Z0-434 CAS-002 500-260 700-039 74-678 1Z0-599 010-151 400-201 70-341 70-385 300-080 70-483 1Z0-808 M270-740 210-060 CBAP 101 exam 70-534 642-996 exam 70-981 102-400 70-697 350-018 1Z0-821 400-051 70-243 CISA 300-085 200-105 300-208 70-411 70-480 NS0-157 CCA-500 648-244 Exam MB5-705 300-209 70-465 400-101 Exam 642-980 Exam 300-206 Exam NSE7 CQA 200-601 700-037 642-887 300-320 210-451 EX300 70-469 300-70 70-346 OG0-093 100-105 EX200 600-199 1K0-001 200-310 210-065 70-486 101-01 642-732 RCDD IIA-CGAP LX0-104 M70-201 400-351 MB6-703 NSE4 DEV-401 Exam VCS-273 HP0-S41 GCIH 70-466 Exam

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Knihovna UPM - Projekty

Knihovna UPM spolupracuje na následujících projektech

 

Jednotná informační brána

Portál Jednotné informační brány (dále jen JIB) se vytváří v rámci programu VISK 8/B. Umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Zdroje, které JIB zpřístupňuje, lze rozdělit na volně dostupné a licencované (dostupné pouze z určitých předem nadefinovaných IP adres). Knihovna UPM je  zapojena od roku 2002 do Jednotné informační brány se svým katalogem.
 
Více o Jednotné informační bráně: http://info.jib.cz
Vyhledávání v JIB: http://www.jib.cz
Více o programu VISK8/B: http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm

Oborová brána Umění a architektura (ART)

Do tohoto projektu v rámci VISK8/B se zapojilo všech 9 knihoven Virtuální umělecké knihovny. Jedním z cílů tohoto projektu je propojit katalogy knihoven, které mají ve svých fondech literaturu zaměřenou na obor umění a architektura a své fondy zpracovávají v různých knihovnických systémech, prostřednictvím nových informačních technologií, zejména s využitím MetaLiB, SFX a protokolu Z 39.50. Oborová brána umožňuje paralelní vyhledávání informací z informačních zdrojů v oblasti umění, architektury a příbuzných oborů.

Více o oborové bráně Umění a architektura: http://art.jib.cz
Vyhledávání v oborové bráně ART: http://art.jib.cz/vyhledavac
Více o programu VISK8/B: http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm

Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

Cílem národního programu Kramerius (program VISK 7) je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

Realizace tohoto programu umožňuje:

  • postupné převedení nejvíce ohrožených dokumentů na mikrofilm, který zajišťuje jejich trvalé uchování
  • digitalizaci mikrofilmu, jíž se vytváří kopie pro zpřístupňování pomocí Internetu, lokální sítě, fyzických médií a služby elektronického dodávání dokumentů

Knihovna UPM využívá tento program na ochranné reformátování a digitalizaci velmi cenných časopisů z oblasti architektury, které vycházely na konci 19. a na začátku 20. století. Zatím byly digitalizovány časopisy Pestrý týden, Stavitel, Stavba, Styl, Architektonický obzor.

Více o programu VISK 7: http://visk.nkp.cz/VISK7.htm


Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON

Retrospektivní konverze katalogů znamená převod katalogů z lístkové do digitální podoby. Základním cílem podprogramu je zpřístupnění katalogů a tím fondů největších českých knihoven prostřednictvím internetu. Realizace podprogramu umožňuje široké otevření katalogů i fondů jednotlivých knihoven nejen pro místní, ale i pro vzdálené uživatele, online objednávání dokumentů i z fondů vzdálených knihoven a zkvalitnění meziknihovní výpůjční služby. Knihovna UPM je zapojena do tohoto programu od roku 2001 a za tuto dobu bylo zpracováno do databáze T Series více než 47 000 záznamů, což jsou přírůstky knih z let 1949-1994.

Více o programu VISK 5: http://visk.nkp.cz/VISK5.htm


Virtuální polytechnická knihovna

VPK je kooperační systém knihoven, které se rozhodly společně poskytovat služby typu document delivery uživatelům prostřednictvím www. Pro tento účel vybudovaly Souborný katalog VPK, na němž je postavena základní nabídka těchto služeb. Knihovna UPM se do VPK zapojila v roce 2005.

Více informací o Virtuální polytechnické knihovně: http://www.vpk.cz
Vstup do Souborného katalogu VPK: http://sc.vpk.cz/cgi-bin/vpk/cat/find

Virtuální umělecká knihovna

Virtuální umělecká knihovna (VUK) je na smluvním základě a bez právní subjektivity založené virtuální společenství 9 knihoven, jejichž fondy (nebo jejich části) jsou zaměřeny na dějiny architektury, výtvarné umění, umělecké řemeslo, design a fotografii. Virtuálním spojením těchto vzájemně se doplňujících fondů chtějí zúčastněné knihovny vytvořit pro uživatele komplexní informační zdroj pro oblast umění. Knihovna UPM metodicky vede tento projekt.

Více o Virtuální umělecké knihovně: http://art.jib.cz/vuk
Katalog VUK je nyní provozován v rámci oborové brány Umění a architektura (ART), vstup do katalogu: http://art.jib.cz/vyhledavac