High-quality examination questions

70-494 1Z0-434 CAS-002 500-260 700-039 74-678 1Z0-599 010-151 400-201 70-341 70-385 300-080 70-483 1Z0-808 M270-740 210-060 CBAP 101 exam 70-534 642-996 exam 70-981 102-400 70-697 350-018 1Z0-821 400-051 70-243 CISA 300-085 200-105 300-208 70-411 70-480 NS0-157 CCA-500 648-244 Exam MB5-705 300-209 70-465 400-101 Exam 642-980 Exam 300-206 Exam NSE7 CQA 200-601 700-037 642-887 300-320 210-451 EX300 70-469 300-70 70-346 OG0-093 100-105 EX200 600-199 1K0-001 200-310 210-065 70-486 101-01 642-732 RCDD IIA-CGAP LX0-104 M70-201 400-351 MB6-703 NSE4 DEV-401 Exam VCS-273 HP0-S41 GCIH 70-466 Exam

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Muzejním knihovnám - Zdroje informací

Muzejním knihovnám - zdroje informací

Odkazy na externí informační zdroje, o kterých se domníváme, že by mohly být pro knihovníky muzeí a galerií užitečné. Rádi přivítáme vaše tipy.

Legislativa
 
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - související prováděcí předpisy a doporučení najdete na rozcestníku Národní knihovny ČR.
Zákon č. 216/2006, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve změně pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon ze dne 29. července 2004, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
Dále ke knihovnické legislativně na stránkách Národní knihovny ČR - Informace pro knihovny

Staré tisky

Informace ke katalogizaci starých tisků
Internetové zdroje ke zpracování starých tisků - oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky připravilo na svých stránkách na záložce odkazy vyčerpávající adresář internetových zdrojů použitelných při zpracování starých tisků.
Knihopis Digital - české prvotisky a staré tisky on-line
Manuscriptorium - databáze digitalizovaných starých fondů
Staré tisky - najdete zde Slovník českých a slovenských knihtiskařů a Repertorium jazykově českých prvotisků

Knihovnická směs

ADR - Adresář knihoven a informačních institucí ČR
ANNO - Austrian Newspapers Online - Österreichische Nationalbibliothek zpřístupňuje online noviny digitalizované až do roku 1936!
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Europeana - digitální zpřístupnění evropského kulturního dědictví
Gallica - digitalizaci francouzského kulturního dědictví zajišťuje Bibliothèque nationale de France
Informace pro knihovny - rozcestník na serveru Národní knihovny ČR
JIB - Jednotná informační brána
Muzea & web - rozcestník pro informační potřeby muzeí, galerií, památkových ústavů, archivů, odborných pracovníků uvedených institucí a všech dalších zájemců
Oborové brány:
ART - Umění a architektura
KIV - Knihovnictví a informační věda
MUS - Musica
TECH - Technika
Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce
SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků
VISK - Veřejné informační služby knihoven
 

Poslední aktualizace: 9.2.2010                                            Připomínky: knihovna@upm.cz , wernerova@upm.cz