High-quality examination questions

70-494 1Z0-434 CAS-002 500-260 700-039 74-678 1Z0-599 010-151 400-201 70-341 70-385 300-080 70-483 1Z0-808 M270-740 210-060 CBAP 101 exam 70-534 642-996 exam 70-981 102-400 70-697 350-018 1Z0-821 400-051 70-243 CISA 300-085 200-105 300-208 70-411 70-480 NS0-157 CCA-500 648-244 Exam MB5-705 300-209 70-465 400-101 Exam 642-980 Exam 300-206 Exam NSE7 CQA 200-601 700-037 642-887 300-320 210-451 EX300 70-469 300-70 70-346 OG0-093 100-105 EX200 600-199 1K0-001 200-310 210-065 70-486 101-01 642-732 RCDD IIA-CGAP LX0-104 M70-201 400-351 MB6-703 NSE4 DEV-401 Exam VCS-273 HP0-S41 GCIH 70-466 Exam

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Muzejním knihovnám - Materiály komise

Muzejním knihovnám - materiály komise

 

Výbor komise knihovníků AMG upozorňuje pracovníky těchto knihoven na následující skutečnosti: vzhledem k existenci nového knihovního zákona – Zákon č. 257/2001 Sb., který kromě jiného upravuje i podmínky evidence knihoven, je třeba zajistit:
  • do statutu muzea musí být začleněno, že muzeum spravuje veřejnou odbornou knihovnu, která zajišťuje veřejné knihovnické služby a provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi
  • musí být vypracován Knihovní řád dle vzorového knihovního řádu, který najdete na této stránce
  • přihlásit se do evidence a vyplnit přihlášku, kterou najdete na stránkách Ministerstva kultury ČR

Na stránce NK ČR - Informace pro knihovny je k dispozici stanovisko, které si SKIP vyžádal od Ministerstva financí k problematice revize knihovních fondů a vztahu k zákonu o účetnictví. Je nezbytné, aby knihovny, které nejsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., tento výklad znaly!

 


Poslední aktualizace: 12.10.2006                                            Připomínky: knihovna@upm.cz, wernerova@upm.cz