Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Mapa stránek
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka English
Katalogy
On-line katalog
Přírůstky
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Muzejním knihovnám - Materiály komise

Muzejním knihovnám - materiály komise

 

Výbor komise knihovníků AMG upozorňuje pracovníky těchto knihoven na následující skutečnosti: vzhledem k existenci nového knihovního zákona – Zákon č. 257/2001 Sb., který kromě jiného upravuje i podmínky evidence knihoven, je třeba zajistit:
  • do statutu muzea musí být začleněno, že muzeum spravuje veřejnou odbornou knihovnu, která zajišťuje veřejné knihovnické služby a provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi
  • musí být vypracován Knihovní řád dle vzorového knihovního řádu, který najdete na této stránce
  • přihlásit se do evidence a vyplnit přihlášku, kterou najdete na stránkách Ministerstva kultury ČR

Na stránce NK ČR - Informace pro knihovny je k dispozici stanovisko, které si SKIP vyžádal od Ministerstva financí k problematice revize knihovních fondů a vztahu k zákonu o účetnictví. Je nezbytné, aby knihovny, které nejsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., tento výklad znaly!

 


Poslední aktualizace: 12.10.2006                                            Připomínky: knihovna@upm.cz, wernerova@upm.cz