High-quality examination questions

70-494 1Z0-434 CAS-002 500-260 700-039 74-678 1Z0-599 010-151 400-201 70-341 70-385 300-080 70-483 1Z0-808 M270-740 210-060 CBAP 101 exam 70-534 642-996 exam 70-981 102-400 70-697 350-018 1Z0-821 400-051 70-243 CISA 300-085 200-105 300-208 70-411 70-480 NS0-157 CCA-500 648-244 Exam MB5-705 300-209 70-465 400-101 Exam 642-980 Exam 300-206 Exam NSE7 CQA 200-601 700-037 642-887 300-320 210-451 EX300 70-469 300-70 70-346 OG0-093 100-105 EX200 600-199 1K0-001 200-310 210-065 70-486 101-01 642-732 RCDD IIA-CGAP LX0-104 M70-201 400-351 MB6-703 NSE4 DEV-401 Exam VCS-273 HP0-S41 GCIH 70-466 Exam

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Knihovna UPM - Zdroje informací - instituce

Instituce, školy

AMG - Asociace muzeí a galerií České republiky
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Česká komora architektů
Český statistický úřad
Institut umění - Divadelní ústav
Kancelář presidenta ČR
Ministerstvo kultury ČR
Národní archiv
Národní galerie
Národní památkový ústav
Parlament ČR - Poslanecká sněmovna
Parlament ČR - Senát
Rada galerií České republiky
UNESCO
Úřad vlády ČR
Ústav dějin umění AV ČR
 
Akademie výtvarných umění v Praze
Fakulta architektury VUT v Brně
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Fakulta restaurování UP v Pardubicích
Fakulta umění OU v Ostravě
Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Institut tvůrčí fotografie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
Filmová a televizní fakulta AMU v Praze
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
Prague College
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Ústav pro dějiny umění FFUK Praha
Ústav umění a designu ZČU v Plzni
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 

Poslední aktualizace: 4.12.2012                                Připomínky: wernerova@upm.cz