Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Mapa stránek
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka English
Katalogy
On-line katalog
Přírůstky
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Knihovna UPM - Zdroje informací - instituce

Instituce, školy

AMG - Asociace muzeí a galerií České republiky
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Česká komora architektů
Český statistický úřad
Institut umění - Divadelní ústav
Kancelář presidenta ČR
Ministerstvo kultury ČR
Národní archiv
Národní galerie
Národní památkový ústav
Parlament ČR - Poslanecká sněmovna
Parlament ČR - Senát
Rada galerií České republiky
UNESCO
Úřad vlády ČR
Ústav dějin umění AV ČR
 
Akademie výtvarných umění v Praze
Fakulta architektury VUT v Brně
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Fakulta restaurování UP v Pardubicích
Fakulta umění OU v Ostravě
Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Institut tvůrčí fotografie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
Filmová a televizní fakulta AMU v Praze
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
Prague College
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Ústav pro dějiny umění FFUK Praha
Ústav umění a designu ZČU v Plzni
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 

Poslední aktualizace: 4.12.2012                                Připomínky: wernerova@upm.cz