Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Fotogalerie

Fotogalerie

 


Přítel knihovny UPM 2005

V rámci Týdne knihoven se uskutečnilo již čtvrté udílení této symbolické ceny. Také tentokrát jsme pojali tuto akci jako setkání s širším okruhem přátel a pozvali jsme kromě oceněných také kolegy a kolegyně z knihoven Národního muzea, Národní galerie, Národního technického muzea, Národní knihovny ČR atd. Setkání se zúčastnili také pracovníci knihovny i muzea. Cenu, diplom a malý dárek převzali: Jan Dočekal, Ing. Jiří Pavlík z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze a Jiří Hůla z občanského sdružení Archiv výtvarného sdružení.

.

 


Studovna Knihovny UPM

Studovna je vyzdobena novorenesančním kasetovým malovaným stropem, již při svém vzniku v roce 1900 byla vybavena prostornými stoly a barokními skříněmi od Josefa Waltera z Tyrol, přenesenými z piaristického konventu v Benešově. Toto vybavení nejen dodnes vyhovuje a slouží, ale vytváří i příjemné studijní prostředí. Ověřit si to můžete na fotografiích Ondřeje Václavíka z VŠUP (1 - 6) a Lindy Skolkové z FFUK (7 - 14).

.

 

 

Skladiště Knihovny UPM

Skladištní prostory po rekonstrukci si můžete prohlédnout na fotografiích Ondřeje Václavíka z VŠUP (1 - 14) a Lindy Skolkové z FFUK (15 - 17). Horní patro slouží částečně jako kanceláře a částečně jako sklad časopisů a výstavních katalogů, dvě spodní podlaží byla vybavena kompaktními regály.

.

 


Přítel Knihovny UPM 2003

Ocenění za tento rok obdrželi: Goethe institut Praha, PhDr. Ila Šedo ze Západočeského muzea v Plzni a Petr Štembera - pracovník UPM. Ten se nemohl naší malé slavnosti zúčastnit, a tak cenu za něj převzal jeho kolega Jan Mlčoch. Přátelského posezení se zúčastnily i kolegyně ze spřátelených knihoven, muzeí a galerií.

.

 


Rekonstrukce skladištních prostor knihovny: listopad 2002 - listopad 2004

Hlavním důvodem této rekonstrukce byla nutnost řešit narušenou statiku budovy. Během 14. dnů bylo odstěhováno do depozitáře 155 000 svazků, to je 190 tun knih. V depozitáři byly uloženy na ploše 5 500 m2, uložením za sebou by vytvořily řadu o délce 3 km. Fotografie také ukazují nástup těžké techniky do knihovny - abychom získali další prostory pro fondy, byla podlaha v suterénu snížena o 1,20 m. Prohlédnout si dále můžete pokračování stavebních prací, stavbu schodiště, stavění kompaktních regálů.

.

 


Přítel Knihovny UPM 2002

V rámci Týdne knihoven jsme se rozhodli udílet symbolickou cenu Přítel Knihovny UPM. Důvodem byla zejména skutečnost, že se naše knihovna (jako řada dalších knihoven) potýká stále s nedostatkem finančních prostředků. Jsme proto vděčni za jakýkoli vstřícný přístup veřejnosti ke knihovně a titulem Přítel knihovny UPM chceme ocenit nejen instituce, ale i jednotlivce za dlouholetou úspěšnou spolupráci s naší knihovnou i za četné knižní i časopisecké dary, které věnují do našeho fondu. Ocenění přítel knihovny v tomto roce obdrželi: Rakouské kulturní fórum v Praze, počítačová firma Interbase a Mgr. Milan Hlaveš - pracovník UPM.

.

 


Datum vzniku: 1.2.2006